Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen tájékoztató a napviragugralo.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) Adatkezelési szabályzata, amely a Weboldal látogatók (továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

 

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

  1. Az adatkezelő és feldolgozó adatai

  Frey Tamás Egyéni Vállalkozó
  Székhely: 2145 Kerepes, Wéber Ede park 23.
  Adószám: 65852444-1-33
  Kapcsolattartó neve: Frey Tamás
  E-mail: info@napviragugralo.hu

  2. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

  2.1. Az adatkezelés jogalapja

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

  2.2. A kezelt adatok köre

  A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

  A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen az adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

  A Weboldalon elhelyezett Üzenetküldő mezőben Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére bármilyen, a Weboldallal vagy annak tartalmával, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az üzenetküldés során Felhasználónak kötelezően a nevét, telefonszámát és az e-mail címét kell megadnia.

  Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

  A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a Weboldalra való első belépéskor. A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, vagy azokat törölni szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál megteheti.

  2.3. Az adatkezelés célja

  A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz, szükség szerint a későbbiekben annak pontosításához

 • a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez

 • a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni

  Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

  2.4. Az adatkezelés időtartama

  A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él.

  3. Adatbiztonsági intézkedések

  Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a AB Plusz Bt. szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

  4. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

  Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

  5. Az érintett jogai

  Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

  Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

  6. Jogorvoslati lehetőségek

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weblap: www.naih.hu